Under sportlovet utmanar vi till ett fakta-quiz varje dag. Svara på tre"Sant eller Falskt" frågor och tävla gärna mot kompisar eller familjemedlemmar om vem som vet mest med våra kluriga frågor!

 

Ladda ner information till eleverna: pdf 

© 2020 LegiLexi Stiftelse. För mer information se www.legilexi.org