Sportlovsenkät för föräldrar

Att läsa högt tillsammans är fantastiskt bra, även för barn som redan läser själva.

 

När ni läser tillsammans kan du som vuxen hjälpa till att göra berättelserna levande och därigenom lägga grunden till läslust och fortsatt läsande. Det finns också många andra positiva faktorer som att högläsningen berikar ordförrådet, ger barnet ett bra uttal och en känsla för hur språket låter.

Vår utmaning till er på sportlovet:  Läs lite tillsammans varje dag!

© 2020 LegiLexi Stiftelse. För mer information se www.legilexi.org