Skapa läslust i sommar!

Det här är en uppmuntran till dig att hjälpa ditt barn läsa under sommarlovet. Visst är det lov och ingen skola, men att inte läsa under hela sommaren gör att barn tappar mycket av de läsfärdigheter de lärt sig under skolåret. På bara ett sommarlov kan gapet mellan ett läsande barn och ett barn som inte läser utgöra 3 månaders skolundervisning! Tyvärr är det de barn som är minst motiverade att läsa som tappar mest. De goda nyheterna är att du som vuxen kan hjälpa ditt barn att utvecklas även under sommarlovet.

 

Tips för att hålla igång läsningen under sommarlovet:

 

  • Läs om sådant som intresserar ditt barn; till exempel läsning om sport, djur eller spel. Förutom böcker så fungerar det med läsning av tidningar kopplade till ditt barns intresse. Dessa finns ofta tillgängliga för hemlån på bibliotek. Även serietidningar är bra för att hålla läskonditionen igång!

 

  • Läs i vardagen! Läs recept, textremsorna på tv:n, instruktionsböcker för nya prylar, baksidan av mjölkpaketet, dagstidningen, broschyrer, vägskyltar eller artiklar om utflykter som ni ska göra kan alla bli tillämpade lästillfällen.

 

  • Läs tillsammans med ditt barn. Skapa en rutin att läsa för eller med ditt barn varje dag. Turas om att läsa och prata om boken och innehållet tillsammans. Ställ frågor och diskutera! Vad tror du kommer hända härnäst? Varför hände det som hände? Vad hade du gjort om du vore huvudpersonen? Förstår ditt barn alla ord ni har läst? Om inte, diskutera och slå upp och lär er något nytt varje dag!

 

  • Var en läsande förebild. Hur ofta ser ditt barn dig läsa? Var en läsande familj och gör det till en vana att berätta om och diskutera böcker och annat ni läst tillsammans.

 

  • Skicka en läshälsning till din lärare ifrån den här sidan för varje bok du och ditt barn har läst tillsammans eller som ditt barn har läst själv. För varje recension läraren får ökar chansen att er klass vinner presentkort på böcker till hösten!

 

Genom läsning kan du och ditt barn upptäcka nya världar, leva tusen liv och resa genom tid och rum! På biblioteket kan ni låna böcker helt gratis och personalen är bra på att tipsa om böcker! Det finns även appar med e-böcker och vissa erbjuder möjligheten att gratis ladda ner ett antal böcker. Kika tex på Bibblix, där alla kan ladda ner appen och provläsa tre böcker utan lånekort: http://www.bibblix.se/ .

 

Lycka till med läsningen i sommar!

© 2020 LegiLexi Stiftelse. För mer information se www.legilexi.org