Nu finns det informationsblad att ladda ner till eleverna inför jullovet. Du hittar dem här:

1/1

Diplom

Infoblad - A5 

Infoblad - A4 

© 2020 LegiLexi Stiftelse. För mer information se www.legilexi.org