Här finns dagens gåta - om du klickar på den blir den större och du kanske få en ledtråd! Alla tidigare gåtor och svar hittar du genom att swipa.

Vad är det som finns i paketet? Skicka in din gissning här:

© 2020 LegiLexi Stiftelse. För mer information se www.legilexi.org