Ladda ner information till eleverna: pdf

Här finns dagens gåta - om du klickar på den blir den större och du kanske få en ledtråd! Alla tidigare gåtor och svar hittar du genom att swipa.

Alla inskickade svar

© 2019 LegiLexi Stiftelse. För mer information se www.legilexi.org