Hur fungerar jagharläst.se?

Peppa till läsning i sommar!

För att hjälpa er motivera era elever att fortsätta med läsningen under sommarlovet har vi tagit fram hemsidan jagharläst.se. Där kan dina elever skicka digitala ”vykort” till dig under sommaren och berätta vad de läst genom enkla bokrecensioner. Du får direkt ett email skickat till dig. På jagharläst.se finns också informationsmaterial till föräldrar/målsman, vykort att skriva ut till eleverna.  Alla skolor som använder sidan deltar automatiskt i en tävling om att vinna böcker till klassen.

Testa gärna att skicka en testrecension till dig själv för att se hur verktyget fungerar!

Mål & uppföljning ger bättre resultat!

Skapa ett gemensamt mål med eleverna innan lovet börjar. Ett mål som sedan följs upp efter lovet! Kanske till och med ett gemensamt läsmål på skolan om totalt antal sidor. Om varje elev läser 30 min per dag under sommarlovet så kommer ni på en medelstor lågstadieskola på ett sommarlov kunna nå en kvarts miljon sidor!

Du kan själv utvärdera hur framgångsrik er lässatsning varit genom att genomföra LegiLexis lästester innan och efter sommarlovet och se hur elevernas läsfärdigheter utvecklas (eller inte utvecklas) under sommarlovet.

Sommarlov – läslust eller färdighetsförlust?

Du känner säkert till att många av dina elever kommer tillbaka till sommaren i augusti med sämre läsfärdigheter än de hade när de lämnade skolan i juni. Studier visar på att hela 45% av eleverna i lågstadiet tappar i avkodningsfärdighet och 25% tappar i läsflyt; och det är de redan svaga eleverna som tappar mest. På bara ett sommarlov kan gapet mellan en läsande och en inte läsande elev öka med motsvarande 3 månaders undervisningstid – och detta ackumuleras ifrån år till år. (Källa: Summer Reading Loss, Maryann Mraz & Timothy V. Rasinski(2007))

 

För att undvika detta i möjligaste mån är det därför oerhört viktigt att redan innan sommarlovet planera och arbeta för att få alla elever att känna sig peppade och förberedda för att läsa på lovet. Skapa läslust helt enkelt! Direkt efter lovet är det också bra att snabbt fånga upp de elever som halkat efter sina klasskompisar under lovet så att de omedelbart kan få hjälp och stöd för att komma tillbaka!

 

Skolor som lyckats överbrygga sommarlovstappet har alla gemensamt att:

 

  1. Alla elever har med lärares hjälp fått tillgång till individanpassad läsning (boktips) inför sommarlovet

  2. Eleverna har förberetts för självständig läsning med undervisning om olika lässtrategier innan lovet

  3. De lyckas engagera föräldrarna

  4. Läraren har satt upp tydliga mål tillsammans med eleverna (och föräldrarna) och följer upp målen direkt efter lovet!

Tips på saker du kan göra i klassrummet för att hjälpa eleverna läsa på sommarlovet

Använd högläsningstiden under de sista veckorna av skolan till att presentera olika böcker, av olika svårighetsgrader. Uppmuntra eleverna att göra en lista på böcker som de vill läsa under sommarlovet och hjälp dem gärna till rätt svårighetsnivå. Genom att presentera 15 böcker i veckan så kan eleverna snabbt bli introducera de till 50-60 nya böcker. Använd till exempel SVTs program bokslukarna som inspiration!

Peppa såväl elever som föräldrar till läsning i sommar!

För att motivera dina elever att fortsätta med läsningen under sommarlovet har vi tagit fram sidan www.jagharläst.se. Där kan dina elever skicka digitala ”vykort” till dig under sommaren och berätta vad de läst genom enkla bokrecensioner. Där finns också informationsmaterial till föräldrar/målsmän, forskningsartiklar om ämnet och vykort att skriva ut till eleverna. Alla skolor som använder sidan deltar automatiskt i en tävling om att vinna böcker till klassen.

 

Skapa ett gemensamt mål med eleverna innan lovet börjar. Ett mål som sedan följs upp efter lovet! Kanske till och med ett gemensamt läsmål på skolan om totalt antal sidor. Om varje elev läser 30 min per dag under sommarlovet så kommer ni på en medelstor lågstadieskola på ett sommarlov kunna nå en kvarts miljon sidor!

 

Lycka till!

 

Sara och Sofia på LegiLexi

© 2020 LegiLexi Stiftelse. För mer information se www.legilexi.org