Sommarbokstävlingen

Läs 5 böcker under sommar och skicka in din recension här så deltar du i en utlottning av ett bokpris i början av höstterminen!

© 2020 LegiLexi Stiftelse. För mer information se www.legilexi.org